Skoči do osrednje vsebine

Mesto in podoba

City and Image

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ilija Tomanić-Trivundža

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Zlatan Krajina

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet tematizira odnos med posameznikom in družbo na enem osrednjih elementov in lokacij vizualne kulture – mestu. Predmet obravnava komunikacijske pojave povezane z vizualnimi praksami v mestu ter praksami vizualizacije mesta in jih vpenja v politično (javna sfera), kulturno (institucije) in ekonomsko (komercializacija) sfero. Pri tem sledi transformacijam teh odnosov skozi razvoj iz predmoderne v moderno in postmoderno družbo. Predmet združuje zgodovinski pregled razvoja mestne vizualne kulture (fotografija, film, plakati in oglaševanje, likovna umetnost, grafiti ipd.) s kritično-analitičnim razumevanjem specifičnih metod vizualnega spoznavanja mest (npr. flâneurstvo) ter sodobnimi pojavi profesionalne in amaterske mediacije mesta.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 16.06.2022