Skoči do osrednje vsebine

Jezikovna kultura

Language culture

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Nataša Logar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
  • *univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Jezikovna norma, kodifikacija in raba; purizem; jezikovna členjenost; pravilno in napačno v slovenščini ter načrtni odstopi od norme; viri in priročniki za slovenščino; popularizacija jezikovne kulture; lektoriranje; strokovno pisanje in ustna predstavitev strokovne snovi. Dopolnitev poznavanja pravopisnih pravil slovenskega jezika ter tistih slovničnih pravil, ki študentom, pa tudi visokošolsko izobraženim piscem povzročajo jezikovne zadrege.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava