Skoči do osrednje vsebine

Politični sistem Republike Slovenije

Political System Of Slovenia

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Miro Haček

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Teoretična izhodišča političnega sistema, razvrstitve političnih sistemov in determinante političnih sistemov, suverenost in politični sistem, stabilnost in učinkovitost političnega sistema, demokracija in demokratizacija. Razvoj slovenske ustavnosti, ustavnost in zakonitost, sodstvo, ustavno sodstvo. Politični pluralizem, predstavništvo, parlamentarni sistem, poslanec in njegov mandat, proces parlamentarnega odločanja, načelo enotnosti in delitve oblasti, predsednik republike, vlada. Človekove pravice in temeljne svoboščine. Politična kultura. Načelo samoodločbe, slovenska državnost in samostojnost, odnos Slovenije z Evropsko unijo. Volilni sistem in proces, volilni sistem kot funkcija političnega sistema, proporcionalni in večinski sistem, politična participacija. Vloga državne uprave (birokracija), lokalna in regionalna samouprava, centralizacija - decentralizacija.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.04.2022