Skoči do osrednje vsebine

Politična sociologija

Political sociology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava politične institucije, procese in akterje s perspektive politične sociologije, ki pri analizi politične realnosti upošteva tako družbene kot politične dejavnike. Predmet je razdeljen v tri vsebinske sklope. V prvem delu se najprej posvetimo opredelitvi koncepta moči in s pomočjo klasične sociološke teorije ter sodobnih avtorjev odgovarjamo na vprašanje Kdo vlada? V nadaljevanju preidemo na preučevanje zgodovinskih procesov razvoja moderne države, ki vključujejo centralizacijo politične moči, razvoj upravnega aparata, oblikovanje nacionalne in socialne države. Zgodovinski razvoj zaključimo z analizo koncepta državljanstva in različnih oblik, ki jih državljanstvo dobiva skozi čas.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 03.04.2022