Skoči do osrednje vsebine

Politična filozofija

Political philosophy

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kurnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Velik poudarek pri predmetu je poglabljanje razumevanja (neo)kontraktualizma in njegovih kritik ter alternativ, (de)ontologije politične misli in različnih kritičnih razumevanj ontologije in epistemologije, suverenosti oblasti in njenih kritik ter alternativnih zastavitev političnega, različnih načinov postavljanja razmerja med enim in mnogoterim, alternativ v zastavitvi razmerja moči in pravic ter pravičnosti, izzivov globalizacije in s tem vstopa drugih metafizik na politično filozofsko prizorišče itd. Metoda pri predmetu je refleksivna in se osredotoča na vprašanje razumevanja samih predpostavk politično filozofske misli. Na tej osnovi predmet mapira politično filozofske pojme, ki so vpisani v zgodovinske in aktualne politične diskurze in prakse.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava