Skoči do osrednje vsebine

Aktualni problemi vojaških organizacij

Current problems of military organizations

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maja Garb

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Obramboslovje in varnostne študije

Kratka vsebina predmeta:

Uvodna umestitev vojaške organizacije med družbene organizacije in seznanitev z značilnostmi vojaške organizacije. Socialna struktura vojaške organizacije (struktura, funkcija in odnosi). Zgodovinski dogodki v vojaških organizacijah, ki so vplivali na spremembe vojaških politik in struktur (npr. škandal v Tailhooku, poboj v vasi My Lai, dedovščina). Pregled in obravnava nedavnih odmevnih afer in drugih dogodkov znotraj vojaških organizacij po svetu (npr. medijsko odmevni disciplinski problemi; sprememba politike glede vloge različnih družbenih skupin v vojskah; zamenjave vojaških poveljnikov; incidenti v povezavi z zlorabo alkohola in drugih opojnih substanc; posilstva v vojski; zloraba medicine v vojaške namene; nesreče na usposabljanjih; odkriti deli trupel vojakov na smetiščih ipd.). Uporaba teorij sociologije in socialne psihologije (družbena moč, identiteta, kultura, skupinska dinamika, socialni vpliv, agresivnost, deviantnost, govorice, predsodki, socialna kontrola, lažne teorije itd.) za pojasnjevanje dogodkov in razreševanje problemov, zaradi katerih so incidenti in drugi dogodki nastali ter njihovih posledic.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava