Skoči do osrednje vsebine

Storitveni marketing

Services marketing

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Urška Golob Podnar

    Učitelji predmeta:

  • asist. Nataša Verk

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente seznanja z osnovami marketinga storitev in marketinških odnosov. V ospredju obravnave so storitvena podjetja in organizacije. Študenti se seznanijo z glavnimi značilnostmi, lastnostmi in specifikami storitev. Obravnavane so različne strategije in elementi upravljanja storitev z vidika marketinga ter ključni koncepti, kot so kakovost, zadovoljstvo, vrednost, zvestoba, vpletenost porabnikov. Pozornost je namenjena vlogi zaposlenih, ki jo imajo znotraj upravljanja in izvajanja storitev. V središču pozornosti je osnovni storitveno-marketinški trikotnik: podjetje - zaposleni, zaposleni-potrošniki in potrošniki-podjetje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2022