Skoči do osrednje vsebine

Spol, jezik, moč

Gender, Language and Power

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

  Učitelji predmeta:

 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela
 • doc. dr. Jasna Mikić Ljubi

Vrsta:

Izbirni splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v preizpraševanje predvsem implicitnih in/ali diskurzivnih načinov posredovanja označevalcev spola skozi jezik. Upoštevanje medkulturne evidence bo klasičnim sociolingvističnim prvinam dodalo kontekstualizacijo skozi premisleke o razlikah med biološkim in družbenim spolom, androcentrizmu, heteronormativnosti, performativnosti spola ipd. Namen predmeta je multidisciplinarna analiza povezanosti spola, jezika in moči. Jezik bo analiziran kot pojav, ki je družbeno umeščen in vpliva na oblikovanje drugih družbenih fenomenov. Skozi jezik ustvarjamo medsebojno povezane diskurze spola in družbene moči. Teme: ustvarjanje spolne politike skozi jezik - spolno določeni jezik medijev in politike; spolno določeni jezik v odraščanju in izobraževanju – ustvarjanje spolnih identitet; spolno določeni jezik dela in organizacijske moči; spolno določeni jezik znanosti in umetnosti; spolno določeni jezik vsakdanjega življenja; spreminjanje in upori proti spremembam jezika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 01.04.2022