Skoči do osrednje vsebine

Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

Introduction to social science research methods

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

  Učitelji predmeta:

 • prof. dr. Valentina Hlebec
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
 • asist. Kristina Rakinić

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

1. Nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja: raziskovalna praksa (primeri), cilji, struktura procesa spoznavanja, znanstvena teorija in njena struktura, izkustvo, metoda. 2. Raziskovalne strategije in družboslovne paradigme: kvantitativno, kvalitativno in primerjalno raziskovanje ter pozitivizem in interpretativna paradigma; integracija metod. 3. Znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja: teorija in izkustvo, alternativni pristopi k pojasnitvi, vrste raziskav, udeleženci raziskave, pojem vzročnosti. 4. Kvantitativna, kvalitativna in primerjalna raziskava: bistvene značilnosti in potek raziskave (primeri); zbiranje podatkov in merjenje; problemi analize podatkov. 5. Družbena determiniranost raziskovanja: vrednote in problem objektivnosti, etika raziskovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava