Skoči do osrednje vsebine

Osnove marketinga

Basic marketing

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Tina Tomažič
  • asist. Nataša Verk

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

V uvodnem delu so opredeljene in razmejene trženjske dejavnosti in nakazan (zgodovinski) razvoj trženja v profitnih in neprofitnih organizacijah. Sledi razčlenitev posameznih dejavnikov trženjskega okolja: makrotrendov in makrookolja, nekaterih modelov vedenja porabnikov, vedenja podjetij na medorganizacijskih trgih, analiza konkurence ter končno internega okolja podjetij oziroma organizacij. Na tej osnovi se obravnava strateški marketing: segmentacija trga, izbor ciljnih trgov ter pozicioniranje in diferenciacija. Sledi analiza štirih P (7P): proizvoda (blagovne znamke, življenjskega cikla) in storitev (kot dopolnila proizvoda ali pa samostojnih), določitev cene in načini oblikovanja cen, načini organizacije tržnih (distributivnih) poti in trženjske logistike ter promocije oz tržno komunikacijskega spleta: oglaševanja, pospeševanja prodaje, alternativnih načinov tržnega komuniciranja in drugih. Okvirna obravnava odnosov z javnostmi in korporativnega komniciranja.V zaključnem delu je nakazana organizacija in nadzor trženja v podjetjih različnih velikosti: velikih, srednjih in malih tako v profitnem kot neprofitnem sektorju. Tipični primeri zlasti iz slovenske prakse so nakazani pri posameznih vsebinah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava