Zdravje in biopolitike

Health and Biopolitics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet posreduje vednosti o konceptualizacijah razmerij med oblastjo (predvsem zdravstvenimi politikami), kapitalom, medicinskimi in psihološkimi vednostmi in praksami; pojasnjuje tehnologije discipliniranja in reguliranja življenjskih procesov na ravni posameznika/ce in na ravni populacije (biopolitika). Analizira koncepte in simbolne pomene duševnega in telesnega zdravja in bolezni, (ne)normalnosti, patologije in odstopanj; analizira neenakosti v zdravju in dostopnosti zdravstvenih storitev ter produkcijo bolezenskih kategorij, ki določajo vrednosti človeških življenj in ki so hkrati same učinek družbenih in političnih neenakosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.06.2021