Načrtovanje interaktivnih tehnologij

Interactive Technology Design

Obseg predmeta:

9,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente uvaja v proces iterativnega načrtovanja interaktivnih tehnologij z vključevanjem uporabnikov v vse stopnje raziskovanja in razvoja interakivnih tehnologij. V nizu predavanj bodo študenti spoznali: (1) teoretske pristope k razvoju novih tehnologij in storitev ter k sprejemanju tehnologij, (2) osnove in vidike pristopov k sodelovanju pri oblikovanju interaktivnih tehnologij, (3) orodja in tehnike uporabniško usmerjenega in participativnega načrtovanja in evalviranja, (4) primere, na katerih bo prikazan nabor uporab uporabniško usmerjenega načrtovanja in participativnega načrtovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 13.04.2021