Intelektualna lastnina

Intellectual property

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Ilič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

V sodobnih družbah znanje pridobiva vlogo vse pomembnejšega proizvodnega dejavnika za konkurenčnost posameznikov, podjetij in držav v globalni inovacijski konkurenci. Vzporedno s tem narašča ekonomski pomen intelektualne lastnine kot neopredmetenega premoženja posameznikov in organizacij. Kolikor bolj slovensko gospodarstvo po določenih kazalcih inovativnosti še ne dosega razvitejših držav znotraj in zunaj EU, toliko manj se slovenska podjetja zavedajo intelektualne lastnine kot dejavnika vzpostavljanja konkurenčne prednosti v razmerah intenzivne konkurence skozi inovacije. Predmet vsebuje predavanja in seminar, na katerem potekajo predstavitve kratkih pisnih prispevkov in/ali konceptov seminarskih nalog.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.08.2020