Socialni marketing

Social marketing

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tanja Kamin

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andreja Živoder

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo študente seznanil z uporabo strategij in tehnik socialnega marketinga za doseganje družbenih ciljev, npr. v okviru programov za promocijo zdravja, okoljevarstvenih programov in številnih drugih programov za spodbujanje prosocialnih vedenj.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 16.04.2020