Kulturne študije telesa

Cultural studies of the body

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 17 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Švab

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet nudi vpogled v različne pristope k analizi in kritičnemu reflektiranju vloge telesa v sodobni kulturi in družbi. Slednja je zajeta v pregledu teoretskih pristopov k telesu, ki presegajo moderno razumevanje telesa in razkrivajo središčno vlogo telesa v sodobnih družbenih in kulturnih procesih. Študenti in študentke osvojijo glavne teoretske perspektive v preučevanju družbene, kulturne, politične konstrukcije telesa, seznanijo se z glavnimi tematikami kulturnih študij telesa.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.05.2020