Skoči do osrednje vsebine

Teorija simbolnih form

Theory of Symbolic Forms

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 27 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mirt Komel

    Učitelji predmeta:

  • asist. Primož Mlačnik

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Osrednja tematika predmeta je interdisciplinarna predstavitev in analiza simbolnih form, v preseku filozofije, religiologije, ikonografije, semiotike, hermenevtike in drugih sorodnih humanističnih disciplin. Snov je predstavljena z obravnavo konkretnih simbolnih struktur, npr. umetniških del, religijskih verovanj in idej, filozofskih prispodob, znanstvenih teorij (npr. sodobne kozmologije) ipd. Predavanja so večinoma v ppt-prezentaciji (z likovnim gradivom), seminarski del je individualen.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.04.2020