Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik

EU policy-making processes

Obseg predmeta:

5,00 KT / 57 (30 ur predavanj, 7 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Damjan Lajh

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Marko Lovec
  • doc. dr. Meta Novak
  • doc. dr. Andreja Pegan

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu se ukvarjamo z analizo procesov oblikovanja in izvajanja izbranih skupnih evropskih politik. Predmet je izrazito praktično usmerjen in obravnava aktualne probleme na različnih javnopolitičnih področjih, ki med drugim vključujejo okoljske politike EU, kohezijsko politiko EU, skupno kmetijsko politiko in politiko širitve. Poseben poudarek je na delovanju/vlogi Slovenije na izbranih javnopolitičnih področjih. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 03.06.2020