Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem

History of Slovenian social and political thought

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Cirila Toplak

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet Zgodovina slovenske politične misli kritično analizira pluralnost, konfliktnost in protislovnost slovenskega političnega zgodovinopisja z distanco do hegemonskih interpretacij slovenske etnogeneze in procesa politične emancipacije. Študenti pri predmetu pridobijo celovit uvid v proces nastanka slovenske etnične/politične skupnosti in njeno emancipacijo do suverene države in vključitve v evropske integracijske procese. Podajanje snovi je oprto na ključne avtorje slovenske politične misli od 2. polovice 16. stoletja oziroma začetkov tiska in standardizacije slovenskega jezika kot enega izmed ključnih identitetnih elementov slovenstva.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.05.2020