Jezik in stil strokovnih besedil

Academic writing: language and style

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Nataša Logar

Vrsta:

Celoletni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet tematsko zajema štiri sklope: 1. jezikovna podoba različnih besedil strokovno-znanstvene zvrsti, 2. gradnja vsebine strokovno-znanstvenih besedil, 3. oblikovanje strokovno-znanstvenih besedil in 4. govorna izvedba strokovno-znanstvenih besedil. Prvi sklop zajema obravnavo jezikovnozvrstne in besedilnovrstne členjenosti strokovno-znanstvenega jezika, njegovo pravopisno, slovnično, besedoslovno in stilno pravilnost ali ustreznost ter proučevanje terminologije kot konstitutivnega dela te jezikovne zvrsti. V drugi sklop izmed temeljnih upovedovalnih načinov sodi predvsem obravnava argumentativnega (utemeljevalnega) načina razvijanja teme, poleg tega še kritično branje, pravilna in dosledna uporaba znanstvenega aparata ter v povezavi z njim vprašanje medbesedilnosti in spoštovanja intelektualne lastnine. V tretjem sklopu se obravnavajo značilnosti formalne zgradbe strokovnih in znanstvenih besedil ter navajanje virov, v četrtem pa se študente pripravlja na vsebinsko zaokroženo govorno podajanje strokovne snovi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.06.2020