Drugi tuji strokovni jezik IV: angleščina

Foreign language IV: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,00 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Nina Gorenc

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. in lekt. dr. Leonora Flis

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Nina Gorenc

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja EU, mednarodnih odnosov in z značilnostmi prepričevalnega diskurza.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.06.2020