Znanstveno srečanje mednarodne raziskovalne mreže »Navigating knowledge landscape«


Sodelavci Centra za družbeno preučevanje znanosti (Jennie Olofsson, , Franc Mali,  Maruša Nardoni) so organizirali znanstveno srečanje in letni sestanek mednarodne raziskovalne mreže Navigating Knowledge Landscape (NKL), ki sta potekala od 4. do 6. decembra na Fakulteti za družbene vede. Tema letošnjega srečanja omenjene znanstvene mreže, ki združuje raziskovalce iz tridesetih držav, je bila  »Knowing that we don’t know. Knowledge and ignorance in relation to health and biomedicine in the digital society«. Pred osrednjim znanstvenim srečanjem 5. decembra  je potekal še enodnevni seminar za doktorske študente, ki se ga je udeležilo 7 doktorskih študentov iz Slovenije in Hrvaške ter tutorji iz Norveške, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. V osrednjem delu znanstvenega srečanja, ki se ga je udeležilo 25 znanstvenikov iz Slovenije, Hrvaške, Norveške, Nemčije, Avstrije, Italije  in Južne Koreje, so bili osrednji predmet obravnave družbeni vidiki razvoja novih informacijskih, kognitivnih in bioinžinerskih   tehnologij in njihove  uporabe na področju biomedicine ter izboljševanje človekovih telesnih in kognitivnih sposobnosti. O teh vidikih razvoja novih naprednih tehnologij, biomedicine in njihovih družbenih posledic so razpravljali Joachim Allgaier iz Univerza Aachen,  Srećko Gajović iz  Univerze Zagreb,  Jiwon Shim iz Chung Ang Univerze, Anna Lydia Svalastog iz Østfold Univerze,  Milena D. Bister iz Univerze v Berlinu, Olga Markič iz Univerze v Ljubljani, Renata Šribar iz Alma Mater Europea  ter Franc Mali in  Maruša Nardoni. V prispevkih na konferenci so bila obravnavana tudi širša družbena vprašanja zdravstvene oskrbe v Sloveniji (Majda Pahor, Univerza v Ljubljani), opolnomočenja na področju online zdravstvenih komunikacij v Sloveniji (Sara Atanaseva, FDV), delovanja bioetične komisije v Sloveniji (Igor Pribac, Univerza v Ljubljani).  Znanstveno srečanje NKL-ja se je zaključilo 6. decembra še s sestankom izvršnega odbora te mednarodne interdisciplinarne znanstvene mreže.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. december 2019 | v kategoriji: Mednarodno, FDV