Znanstveno sodelovanje raziskovalcev in raziskovalnih organizacij: pristop dvonivojskega bločnega modeliranja


Asist. dr. Marjan Cugmas (Center za metodologijo in informatiko), prof. dr. Franc Mali (Center za proučevanje znanosti)  ter izr. prof. dr. Aleš Žiberna (Center za metodologijo in informatiko) so v ugledni mednarodni znanstveni reviji Scientometrics objavili članek z naslovom »Scientific collaboration of researchers and organizations: a two-level blockmodeling approach«. Opisno naravnan članek naslavlja znanstvena sodelovanja med slovenskimi raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami iz vede družboslovja. Da bi lahko opisali kompleksne vzorce znanstvenih sodelovanj, so raziskovalci uporabili napredne pristope s področja analize omrežij, s katerimi so raziskovalce ter raziskovalne organizacije razvrstili v skupne, glede na podobnost vzorcev znanstvenih sodelovanj. V tako imenovanih dvonivojskih omrežjih znanstvenih sodelovanj, ki so jih preučevali, so vozlišča predstavljala raziskovalce (individualna raven) ter raziskovalne organizacije (organizacijska raven). Raziskovalci so povezani, če so v izbranem obdobju v soavtorstvu objavili vsaj eno znanstveno objavo, organizacije pa, če so zavedene kot soizvajalke raziskovalnega projekta. Povezave med raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami opredeljujejo zaposlitve.

Gre za prvo tovrstno raziskavo na ravni celotne znanstvene discipline družboslovja, ki upošteva dejstvo, da znanstvena sodelovanja na različnih ravneh (individualni in organizacijski) niso neodvisna. Podatke za analizo so pridobili iz nacionalnih podatkovnih sistemov SICRISS in COBISS za obdobje med 2006 in 2015. V analizo je bilo zajetih 788 raziskovalcev, 64 raziskovalnih organizacij ter 3.367 raziskovalnih projektov. Rezultati kažejo na visoko stopnjo medinstitucionalnega sodelovanja, na vzorce katerega imajo najpomembnejši vpliv velikost organizacije, geografska lega in vrsta organizacije. Visoka stopnja sodelovanja med organizacijami pa se pogosto ne odraža na individualni ravni oziroma v skupnem soavtorstvu raziskovalcev iz različnih organizacij. Predvsem se kaže nagnjenost k sodelovanju z raziskovalci iz iste raziskovalne organizacije. Ne glede na slednje pa je mogoče zaznati visoko stopnjo interdisciplinarnega sodelovanja na obeh ravneh.

Dostop do članka


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. oktober 2020 | v kategoriji: Raziskave, FDV