Skoči do osrednje vsebine

[Založba FDV] Zdravko Mlinar: Družboslovno raziskovanje med profesionalizacijo in podružbljanjem - Prvi zvezek


i

Zasnova tega dela v dveh zvezkih sodi v kontekst pojasnjevanja razmerij med znanostjo in družbo. Osredinja pa se na procese profesionalizacije in podružbljanja družboslovnega delovanja. Prvi je bil v ospredju izhodiščnih prizadevanj, da bi presegli raven zdravorazumskega mišljenja ljudi, danes pa stopa v ospredje zahteva po "odpiranju znanosti" in vključevanju tihega, izkustvenega znanja "navadnih ljudi". Avtor to zamejenost in enostranost prepoznava in presega z vidika enotnosti nasprotij, kar terja krepitev obojestmernih tokov znanja in izkušenj. Tako prvič v Sloveniji celostno odpira prostor tudi za občansko raziskovanje/znanost.

Novo knjigo lahko prelistate na povezavi

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. januar 2023 | v kategoriji: Nova knjiga