[Založba FDV] Simona Kukovič, Miro Haček: Lokalno vodenje: med politiko in upravo


naslovnica LV

Monografija se poglobljeno ukvarja z dihotomijo med politiko in birokracijo na lokalni ravni oblasti, ki v upravni in politični znanosti velja za eno osnovnih točk v raziskovanju razmerja med politiko na eni strani in vrhom birokracije na drugi strani. 

V prvem delu monografije avtorja predstavita obsežna teoretična izhodišča o odnosih med birokracijo in politiko, ki jih v drugem delu preizkusita na terenu v sklopu izvedene empirične raziskave med župani kot politiki in direktorji občinskih uprav kot najvišjimi javnimi uslužbenci slovenskih občin. Pri tem ugotavljata, da narava dela in dinamično okolje, s katerim se spoprijemajo vodstvene strukture občinskih uprav, premikata ločnice ter tako zabrisujeta jasno mejo med politiko in upravo pri delovanju slovenskih občin.

Spletni dostop


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. marec 2021 | v kategoriji: Nova knjiga