[Založba FDV] Nina Perger: Razpiranje horizontov možnega: O nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji


naslovnica Perger small

Delo obravnava vsakdanje življenje spolno in/ali seksualno nebinarnih oseb. Gre za družbeni skupini tistih, ki se ne identificirajo z družbi bolj ali manj poznanimi oznakami na ravni seksualnosti (heteroseksualnost – gej/lezbijka) in na ravni spola (moški/ženska). Kot taki sta na ravni družbe pogosto spregledani, percipirani kot neobstoječi, pa tudi deležni mnogih predsodkov in stereotipov, čemur pritrjujejo tudi podatki, predstavljeni v knjigi. Delo temelji na 52 intervjujih s 23 spolno in/ali seksualno nebinarnimi osebami. Zagotovo ne gre za celosten vpogled v kompleksnost njihovega vsakdanjega življenja. Vsekakor pa nam odstira vpogled v družbeno obteženost vsakdanjega življenja, v primež družbenih struktur in binarnih kategorizacij, s katerimi se omenjene marginalizirane družbene skupine spoprijemajo. S tem primežem družbenih struktur namreč ne gre opraviti zgolj s preprostim aktom volje, saj so družbene strukture utelešene v akterkah samih. Pa vendar – če njihove pripovedi pričajo o utelešenosti in »odpornosti« struktur, pričajo tudi o moči nebinarnih oseb, ki je tudi moč ustvarjanja alternativnih di-/vizij sveta, novih – bolj vključujočih – samoumevnosti. Skratka, pričajo o moči razpiranja horizontov možnega, ki presegajo to, kar se zdi neizogibno in usodno. K temu, upamo, prispeva tudi pričujoče delo.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. marec 2021 | v kategoriji: Nova knjiga