[Založba FDV] Karl H. Müller, Niko Toš: Nove zasnove primerjalnih anketnih raziskav


6_Muller,Toš

Tekst Nove zasnove primerjalnih anketnih raziskav nakaže vzpon in zaton tradicionalnih primerjalnih anketnih raziskav na širšem družboslovnem področju; nakaže prehode iz znanosti 1.0 k znanosti 2.0 ter omejitve in nove možnosti v koncipiranju primerjalnega anketnega raziskovanja. Dalje, posebej prikaže možnosti vizualizacije kot merskega orodja, torej tzv. vizualne ankete in nakaže nove možnosti analize anketnih podatkov.

Prost dostop
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. februar 2021 | v kategoriji: Nova knjiga