[Založba FDV] Jasna Mikić: Spol in jezik


naslovnica

Knjiga Spol in jezik je plod večletnega poglobljenega in disciplinarno razvejenega uvida v teoretsko obravnavo izbranega pojava ter temu ustreznega lastnega večdisciplinarnega em- piričnega raziskovanja. Avtorica obravnava spol, jezik in trg delovne sile z vidika feministične teorije kot medsebojno neločljivo povezane sestavine reprodukcije družbe, empirično pre- verjena spoznanja pa nudijo prepričljive odgovore na znanstveno ključno vprašanje, zakaj je sploh pomembno in potrebno raziskovanje jezikovnega seksizma, posebej na trgu delovne sile, ter tudi kako se postopno vzpostavljajo pogoji za neseksistično rabo jezika.

(zasl. prof. dr. Maca Jogan)

Delo je edinstveno v slovenskem akademskem okolju, saj gre za prvo tovrstno analizo na primeru slovenskega jezika in upoštevajoč ekonomske, politične in zgodovinske specifike slovenskega okolja. Besedilo monografije je nepogrešljivo čtivo za vse, ki želijo spoznati, kako je seksističen jezik izoblikovan v seksistični družbi in kako jo sooblikuje ter, kako dol- gotrajno zavzemanje za jezikovne in družbene spremembe spreminja delitev delovnih in družbenih vlog med spoloma.

(prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela) 

 

Spletni dostopNazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. maj 2021 | v kategoriji: Nova knjiga