Skoči do osrednje vsebine

[Založba FDV]: Simona Kukovič, Miro Haček in Vladimir Prebilič: Domoljubna in državljanska zavest med mladimi


knjiga2

Temelj monografije »Domoljubna in državljanska zavest med mladimi« predstavlja raziskava, ki je potekala v okviru ciljnega raziskovalnega projekta in je bila razdeljena v dve fazi; v prvi fazi je bil cilj raziskave pripraviti vprašalnik, ki kar najbolje pokriva različne vidike domoljubne zavesti in domoljubnega odnosa mladih; v drugi fazi je bil cilj raziskave analiza rezultatov empiričnega raziskovanja in izdelava primerjalne študije s prejšnjimi, podobnimi raziskavami z namenom odkriti nekatere trende domoljubne in državljanske zavesti med mladimi v Republiki Sloveniji. Tako kot druge raziskave tudi ta dokazuje nizko stopnjo izražanja domoljubja, kar sicer ne pojasnjuje njegove odsotnosti, opozarja pa na dvoje: te vrednote ne znamo izražati, ker nismo prepričani o njeni kakovosti, hkrati pa sistemsko do tega vprašanja nismo pristopili. Monografija obravnava vprašanja, ki se nanašajo na splošna stališča mladih do domoljubja ter na poznavanje ključnih dogodkov in ljudi v obdobju osamosvajanja ter njihovo poznavanje državnih simbolov, slovenske ustave, političnega sistema, človekovih pravic in demokracije.

Knjigo lahko prelistate na povezavi

 Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. januar 2023 | v kategoriji: Nova knjiga