[Zakaj je družboslovje pomembno?] Magistrski študij FDV


FDVstock-45

V zadnjem obdobju se je izkazalo, kako pomembno je družboslovje in poznavanje družbe, njenih problemov in delovanja. Bolj kot kdaj prej je postalo jasno, da za uspešno spopadanje z družbenimi izzivi potrebujemo dobro izobražene družboslovce – sociologe, komunikologe, kulturologe in politologe.

V sredo, 11. maja, smo na Fakulteti za družbene vede UL izvedli informativni dan za magistrski študij, kjer smo bodočim magistrskim študentom in študentkam predstavili fakulteto in nove dveletne magistrske študijske programe. Zbrane sta na uvodni predstavitvi nagovorila tudi dekan fakultete prof. dr. Iztok Prezelj in prodekanja za študijske zadeve izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda.

Prof. dr. Dejan Verčič je v svojem delu predstavitve magistrskega študija izpostavil pomen družboslovja in družboslovnega izobraževanja: »Če pogledate okoli sebe, našo družbo v tem trenutku usmerjajo 4 temeljne težave:

Covid - kjer bi težavo bistveno bolje in hitreje rešili z ustreznejšimi komunikološkimi znanji, vojna - gre za razmerja moči, za reševanje nujno potrebujemo izobražene politologe, lakota - zaradi vojne v Ukrajini se v Afriki začenja lakota, posledice bodo dolgoročne in bodo rezultirale v množičnih migracijah, za kar nujno potrebujemo znanja sociologov, in nenazadnje tehnološka revolucija - vprašanje delovanja človeške rase, ki je in bo vse bolj odvisna od tehnologije, spremenil se bo človek in njegovo delovanje, za kar pa nujno potrebujemo znanja kulturologov.

Zdi se, da bodo o prihodnosti družbe odločali prav družboslovci.«

Prof. dr. Iztok Prezelj, dekan FDV UL pa je njegovo misel le še dopolnil: »Smo fakulteta, ki je usmerjena na študente in ima vizijo, da v prihodnosti postanete voditelji družbe.«

 

Več o fakulteti in magistrskih študijskih programih >>

Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 >>Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. maj 2022 | v kategoriji: