[Zakaj je družboslovje pomembno?]


Dolores Kores_splet

Dolores Kores, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino: "V vseh zgodovinskih obdobjih so se naravoslovne, tehnične, družboslovne in humanistične vede prepletale in se druga brez druge ne bi mogle razviti do današnjih stopenj.  Danes se o tem premalo pogovarjamo, premalo se zavedamo, da družbena ureditev in vsi privilegiji, ki jih imamo, niso sami po sebi umevni in da so plod stoletja dolgih premislekov o človeku, družbenih ureditvah in načinu življenja, ki ga želimo državljani Evrope. Čeprav se danes zdi, da v ospredje stopata naravoslovje in tehnologija, sem prepričana, da tudi zdaj brez družboslovnega napredka ne bo šlo. Veliko govorimo o digitalizaciji, ki pa ni zgolj tehnična infrastruktura, ampak pravzaprav družbena odločitev o tem, na kakšen način bomo izkoristili tehnološka znanja za dobrobit družbe. Takšne odločitve pa lahko sprejemamo, če poznamo in razumemo družbene procese in kompleksnost sveta, v katerem danes živimo."

Dolores Kores je magistrica študijskega programa Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. maj 2022 | v kategoriji: