V začetku leta smo na senatu izrekli zahvalo prof. dr. Mirjani Ule in prof. dr. Zlatku Jančiču


Na prvih dveh sejah senata v tem letu smo se zahvalili prof. dr. Mirjani Ule in prof. dr. Zlatku Jančiču za pomemben prispevek k pedagoškemu, raziskovalnemu in strokovnemu delu naše fakultete. Njun prispevek v družbi sta predstavila predstojnik in predstojnica izr. prof. dr. Samo Uhan in izr. prof. dr. Urša Golob Podnar.

Profesorica  Mirjana Nastran Ule sodi med vrhunske slovenske znanstvenice na področju družboslovja. Uspešno združuje temeljno in aplikativno raziskovanje v slovenskem in mednarodnem znanstvenem prostoru s pedagoškim delom na področju socialne psihologije, sociologije in komunikologije. Je ustanoviteljica ter dolgoletna predstojnica Centra za socialno psihologijo na FDV, kjer je potekala večina njenega impresivnega raziskovalnega dela. Delo  profesorice  Mirjane Ule ni odmevno le v znanstveni javnosti, saj sledi načelu, da se morajo javno financirane raziskave kot javno dobro vračati slovenski družbi: njeno delo poznajo v številnih strokovnih javnostih, je pa tudi ena javno najbolj izpostavljenih znanstvenic, saj kot kritična intelektualka javno problematizira in razlaga  aktualne družbene procese in pojave, ki  zadevajo človekove pravice, družbene neenakosti in diskriminacijo ter položaj  družbenih manjšin. Pri tem se nikdar ne skriva za znanstveno nevtralnostjo, temveč vselej pojasni  pozicijo, s katere govori.

Profesor Zlatko Jančič, diplomant, magistrant in doktorant naše fakultete ter prvi redni profesor za Tržno komuniciranje (TK), je na FDV prišel z izjemno bogatimi izkušnjami s področja marketinga in tržnega komuniciranja. Kar 20 let je na vodilnih mestih v Studiu marketing z avtorstvom in vodenjem projektov oblikoval slovensko marketinško in TK stroko ter prispeval številne slovenske blagovne znamke in odmevne oglaševalske akcije tistega časa. Njegovo delo je bilo priznano in večkrat nagrajeno tudi znotraj mednarodnega miljeja; leta 1999 pa je s strani SOZ za svoj znanstveni, strokovni in ustvarjalni prispevek k stroki prejel najvišje domače strokovno priznanje, naziv »Osebnost leta«. Je tudi avtor prvega Slovenskega oglaševalskega kodeksa, temelja samoregulacije oglaševalske stroke. Neizbrisljiv pečat je pustil v svoji akademski karieri, ki jo je začel leta 1994, z redno zaposlitvijo na fakulteti. 

Hvala obema za vajin prispevek in veliko lepega tudi v bodoče.

Fotografije: Urban Resnik, Nina Erjavec

Priponki: govora izr. prof. dr. Sama Uhana in izr. prof. dr. Urše Golob Podnar