Tutorski razpis za študijsko leto 2021/22


Skladno s Poslovnikom tutorskega sistema Fakultete za družbene vede, Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 42 prostih mest za tutorje/ke študente:

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Sociologija
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Družboslovna informatika
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 1. stopnje Evropske študije – družboslovni vidiki
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Kulturologija – Študija kultur in ustvarjalnosti
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Mednarodni odnosi
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Novinarstvo
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Obramboslovje
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Politologija – Javne politike in uprava
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Politologija – Študije politike in države
 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program 1. stopnje Sociologija – Kadrovski menedžment
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Sociologija
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Družboslovna informatika
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Evropske študije
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • 1 tutor/ka študent/ka študenta/študentki
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Mednarodni odnosi
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Novinarstvo
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Obramboslovje in varnostne študije
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Politologija – Javne politike in uprava
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Politologija – Študije politike in države
 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program 2. stopnje Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij
 • 1 tutor/ka študent/ka za študente 3. stopnje

   

 • 4 tutorji/tutorke študentje/študentke za tuje študente
 • 1 tutor/ka študent/ka za študente s posebnimi potrebami na fakulteti
 • 1 tutor/ka študent/ka za študente športnike  Naloge tutorja študenta so:

 • pomoč tutorantom pri njihovem delu;
 • svetovanje tutorantom pri študijskih problemih;
 • posredovanje informacij in vsebin v zvezi z aktualnimi študijskimi zadevami in obštudijsko dejavnostjo;
 • sodelovanje z učitelji tutorji ter ostalimi tutorji študenti;
 • poročanje o svojem delu ter o najpogostejših vprašanjih tutorju učitelju na posameznem področju ter koordinatorju tutorjev študentov;
 • vodenje evidence o delu s tutoranti (na podlagi katere sestavi letno poročilo);
 • udeležba na sestankih tutorjev posameznega področja;
 • izvajanje letnega tutorskega načrta;
 • pomoč študentom v času duševne stiske;
 • vsaj enkrat letno obvezno izobraževanje po programu za izobraževanje tutorjev študentov;
 • pomoč študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami ali so v postopku pridobitve tega statusa, pri prilagajanju in uspešnem vključevanju v študijsko življenje, proces in delo ter pomoč pri študijskih dejavnostih, pravočasno usmerjanje študentov s posebnimi potrebami na ustrezno pomoč fakultetnih strokovnih služb za razrešitev problemov v času študija;
 • pomoč študentom na področju mednarodnega sodelovanja, pomoč tujim študentom ob prihodu v Slovenijo, pri prilagajanju in vključevanju v študijsko življenje in delo ter pomoč pri študijskih dejavnostih
 • in drugo.

 

Narava dela zahteva vsaj delno predhodno poznavanje delovanja fakultete, študijske problematike in narave študentske organiziranosti, vestnost in komunikativnost. Izjemno priporočljivo je tudi, da so študentje tutorji in študentke tutorke vključene v različne obštudijske dejavnosti na fakulteti.

Študentje tutorji in študentke tutorke se bodo morali predvidoma zadnji teden v septembru udeležiti usposabljanja za tutorje študente, o katerem bodo obveščeni.

Pogoj za prijavo je predviden status študenta/ke FDV v študijskem letu 2021/22.

Zaradi narave dela je zaželjeno, da je tutor/ka študent/ka prve stopnje v študijskem letu 2021/22 vsaj študent/ka 2 letnika dodiplomskega študija, tutor/ka študent/ka na 2.stopnji študent/ka druge stopnje in študent/ka tutor/ka za 3.stopnjo študent/ka 3 stopnje.

Prijave pošljite do vključno 2. 8. 2021 na naslov prodekana študenta, Kristjana Kosa: koskristjan96@gmail.com.

Na razpis se prijavite s priloženim obrazcem. Obravnavali bomo samo popolne vloge.

Rezultati razpisa bodo znani predvidoma 9. 8. 2020 in bodo javno objavljeni na spletnih straneh FDV in ŠSFDV. V primeru, da se razpisana mesta ne bodo zapolnila, se razpis za prosta mesta ponovi.

 

 

Kristjan Kos,

Prodekan študent Fakultete za družbene vede


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. julij 2021 | v kategoriji: