Teorija in praksa: Posebna številka 2019


Izšla je posebna številka revije Teorija in praksa na temo Nastajajoči novi svetovni red: novi trendi, ki zahtevajo nove odgovore. Celotna številka z gostujočim urednikom, zaslužnim profesorjem Marjanom Svetličičem,  je izdana v angleškem jeziku.

Uvodnik

Anton GRIZOLD, Marjan SVETLIČIČ: NASTAJAJOČI NOVI SVETOVNI RED: NOVI TRENDI, KI ZAHTEVAJO NOVE ODGOVORE

Članki

Matevž RAŠKOVIĆ, Davor VUCHKOVSKI, Marjan SVETLIČIČ: TEKTONSKE SPREMEMBE V GLOBALNEM OKOLJU IN IZZIVI ZA AKADEMIKE

Marko LOVEC, Marjan SVETLIČIČ: REŠEVANJE LIBERALNEGA INTERNACIONALIZMA PRED LIBERALNIM SVETOVNIM REDOM V KRIZI

Zlatko ŠABIČ, Nina PEJIČ: NOVO RAVNOTEŽJE MOČI V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH: PRIMER KITAJSKE

Ana BOJINOVIĆ FENKO, Marko LOVEC, Jure POŽGAN, Danijel CRNČEC: EVROSKEPTICIZEM KOT FUNKCIONALNA PRETVEZA ZA POPULIZEM V SREDNJE IN VZHODNOEVROPSKIH DRŽAVAH: KRIZA EVROOBMOČJA, MIGRANTSKA IN UKRAJINSKA KRIZA

Aljaž KUNČIČ: PREDNOSTNA OBRAVNAVA TRAJNOSTNIH RAZVOJNIH CILJEV Z UPORABO MREŽNEGA PRISTOPA: POVEZAVE IN SKUPINE CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Matjaž NAHTIGAL: SODOBNI PROSTOTRGOVINSKI SPORAZUMI IN VZPON POPULIZMA: KAKO NASLOVITI NEZADOVOLJSTVO LJUDSTVA?

Jana ARBEITER, Maja BUČAR, Boštjan UDOVIČ: MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA: PARTNERJA ALI TEKMECA?

Metka STARE, Andreja JAKLIČ, Klemen KNEZ: POVEZAVE MED PREDELOVALNIMI IN STORITVENIMI DEJAVNOSTMI V MEDNARODNI TRGOVINI IN GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI

Marjan SVETLIČIČ: SMO AKADEMIKI SOKRIVI ZA UPOR ZOPER GLOBALIZACIJO?
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. maj 2019 | v kategoriji: TiP