Teorija in praksa 3 (2019)


 

Izšla je tretja redna številka revije Teorija in praksa, s tematskim sklopom in članki, objavljena v celoti v angleškem jeziku. Teme člankov tematskega sklopa z gostjočima urednikoma, prof. dr. Francem Malijem ter dr. Jennie Kristino Oloffson, se nanašajo na tveganja novih tehnologij, pišejo o javnem diskurzu v vesoljskem raziskovanju, o družbeni sprejemljivosti dobrih virusov,... Samostojni članki pa obravnavajo javnopolitična omrežja, ubesedovanje občutljivih konceptov na področju družboslovnih anket,...

 

Tematski sklop: PRIPOZNAVANJE KONCEPTA TVEGANJA V SODOBNIH SOCIOLOŠKIH ANALIZAH

Jennie OLOFSSON, Franc MALI: KRITIČNA ZAVZETOST VS TEHNOFOBIJA: TVEGANJA NOVIH NAPREDNIH TEHNOLOGIJ (Uvodnik)

Artur DE MATOS ALVES: UTOPIJA TRANSPARENTNOSTI: HUMANIZEM PLATFORM IN TEHNOKRACIJA V FACEBOOKOVEM DISKURZU TRANSPARENTNOSTI

Roberto CARRADORE: K DRUŽBENI SPREJEMLJIVOSTI DOBRIH VIRUSOV: SOCIOLOŠKI KONTEKST POLJEDELJSKE PROIZVODNJE, KI SE PRI SVOJI ZAŠČITI OPIRA NA VIRUSE

Matjaž VIDMAR: O PRAKSAH RENORMALIZACIJE TVEGANJA: “VEDETI” POZNANO O NEPOZNANEM V JAVNEM DISKURZU O VESOLJSKEM RAZISKOVANJU

Jennie OLOFSSON, Franc MALI: OD TVEGANJA DO RESURSOV? UPRAVLJANJE Z ELEKTRONSKIMI ODPADKI IN KONCEPT KROŽNE EKONOMIJE

Članki

ANG

Danica FINK-HAFNER, Meta NOVAK, Luka KRONEGGER, Patrycja ROZBICKA: JAVNOPOLITIČNA OMREŽJA: ODKRIVANJE ODLOČEVALSKEGA CENTRA V OBLIKOVANJU POLITIK EU

Samo UHAN, Mitja HAFNER FINK: UČINEK KONTEKSTA V DRUŽBOSLOVNIH ANKETAH: UBESEDITEV OBČUTLJIVIH KONCEPTOV

Živa KOS, Veronika TAŠNER, Slavko GABER: ŠOLE IN SODELOVALNE SKUPNOSTI

Nina GORENC: JAVNA DIPLOMACIJA KOT SREDSTVO AMERIŠKE ZUNANJE IN VARNOSTNE POLITIKE

Zdenka ŠADL, Nataša PIVEC: REPREZENTACIJE GOSPODINJSKIH POMOČNIC V FILMIH LA NANA IN DOLORES CLAIBORNE


AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. november 2019 | v kategoriji: TiP