Teorija in praksa 2 (2019)


Članki

SLO

Marjan SMRKE: UČINKI MIGRACIJ NA SEKULARNOST EVROPE: TRIJE SOCIOLOŠKI SCENARIJI

Marjan HORVAT: EVROPSKA UNIJA KOT SOCIOLOŠKI PROBLEM: OD TELEOLOŠKEGA INTEGRACIONIZMA DO METODOLOŠKEGA PLURALIZMA V PROUČEVANJU EVROPSKIH INTEGRACIJ

Boštjan UDOVIČ, Tomaž MEDVED, Milan BRGLEZ: BO DIPLOMACIJA EU NADOMESTILA NACIONALNE DIPLOMACIJE V TRETJIH DRŽAVAH?

Urša PAVČIČ: VLOGA ODBORA ZDRUŽENIH NARODOV PROTI MUČENJU PRI INKRIMINACIJI MUČENJA: PRIMER SLOVENIJE

Darja GROŠELJ, Miha MATJAŠIČ: OBLIKE IN DEJAVNIKI DOSTOPA DO INTERNETA V SLOVENIJI

Marko LAH, Andrej SUŠJAN: POSTKEYNESIANSKI POGLED NA MALA IN SREDNJA PODJETJA: VLOGA MOČI IN TRANSAKCIJSKIH STROŠKOV

ANG

Tamara DAGEN, May DOUŠAK, Danica FINK-HAFNER, Mitja HAFNER-FINK, Meta NOVAK: OPREDELITEV POJMOV INTERNACIONALIZACIJE, GLOBALIZACIJE IN EVROPEIZACIJE V VISOKEM ŠOLSTVU

Miroslav STANOJEVIĆ, Jožica ČEHOVIN ZAJC: KRIZA SISTEMOV KOLEKTIVNIH DELOVNIH RAZMERIJ: PRIMERJAVA PETIH DRŽAV

Viktorija CAR, Emil ČANČAR, Kosta BOVAN: EVROPSKA MIGRANTSKA KRIZA V LETIH 2015 IN 2016: REPREZENTACIJA, PRIKAZOVANJE IN UPODABLJANJE BEGUNCEV IN MIGRANTOV V HRVAŠKEM DNEVNEM TISKU

Đana LUŠA: MAJHNE DRŽAVE IN VELIKA EVROPSKA MIGRACIJSKA KRIZA: IZZIV ODPRTIH MEJA

Irena BAČLIJA-BRAJNIK, Vladimir PREBILIČ: ROMSKI/-E POMOČNIKI/-CE V OSNOVNI ŠOLI: PODPORNO PEDAGOŠKO OSEBJE ALI SLUŽKINJE IN VARUŠKE?

Prikazi, recenzije

Mirt Komel: Giljotina duha: Hegel in francoska revolucija (Gregor Moder)

Avtorski povzetki
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. julij 2019 | v kategoriji: TiP