Teorija in praksa 1 (2019)


Članki

Elena NACEVSKA, Danica FINK-HAFNER: SPREMINJANJE STRANKARSKEGA SISTEMA OD LIBERALNO DO ETNIČNO ZASNOVANE POLARIZACIJE – PRIMER MAKEDONIJE

Ružica JAKEŠEVIĆ: VZPOSTAVLJANJE VARNOSTNE SKUPNOSTI NA ZAHODNEM BALKANU – LEPA ŽELJA ALI NEOGIBNA PRIHODNOST?

Željko BELLINA: GOSPODARSKA DIPLOMACIJA V SLUŽBI PRIVABLJANJA TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ: PRIMER REPUBLIKE SRBIJE

Jung In KIM, Matjaž URŠIČ: OBLEGANO DRŽAVLJANSTVO – DRUŽBENA KONSTRUKCIJA NEENAKOSTI V OKROŽJU GANGNAM V SEOULU

Konstantin K. KHUDOLEY: RUSIJA IN ZDA: JE PRED NAMI HLADNA VOJNA?

Aleš ČRNIČ: KRITIKA SODOBNEGA SLOVENSKEGA DOMOLJUBLJA IN PREDLOG ALTERNATIVNEGA MODELA PROGRESIVNEGA PATRIOTIZMA

Andreja POJE, Aleksandra KANJUO MRČELA, Donald TOMASKOVIC-DEVEY: ENAKO PLAČILO ZA ENAKO DELO ALI DELO ENAKE VREDNOSTI V PRAKSI: PRIMER POKLICEV MEDICINSKA SESTRA/ MEDICINSKI TEHNIK, POLICIST/POLICISTKA IN VISOKOŠOLSKI UČITELJ/VISOKOŠOLSKA UČITELJICA

Tanja URDIH LAZAR, Valentina HLEBEC, Dana MESNER ANDOLŠEK: KONCEPTUALIZACIJA TEORETSKEGA MODELA VIROV SPOPRIJEMANJA S STRESOM PRI OHRANJANJU ZDRAVJA MED PRESTRUKTURIRANJEM PODJETJA

Špela SELAK, Metka KUHAR: SOCIALNO-PSIHOLOŠKI VIDIK UPORABE SPLETNEGA SOCIALNEGA OMREŽJA FACEBOOK SKOZI PRIZMO DEJAVNIKOV SELEKTIVNEGA SAMOPREDSTAVLJANJA

Marjan MALEŠIČ: VODENJE ODZIVA NA NESREČO V ZDA IN SLOVENIJI: KONCEPTUALNI IN EMPIRIČNI VIDIKI

Alenka KRAŠOVEC, Tomaž KRPIČ: NAJ OSTANEM ALI GREM? VLADNE KOALICIJE IN KOALICIJSKI SPORAZUMI V SLOVENIJI MED LETOMA 1990 IN 2018

Tematski sklop: Regionalne politične tradicije kot inspiracije: soupravljanje in samoorganiziranje

Cirila TOPLAK: UVODNIK

Andrej KURNIK: ZASTIRANJE LOKALNIH KONCEPTOV, KOT JE SAMOUPRAVLJANJE, IN POTENCIAL NJIHOVEGA ODSTIRANJA

Cirila TOPLAK: AVTONOMIZEM IN EGALITARIZEM PO SLOVENSKO: MED (PRED)MODERNO IN (POST)KOLONIALNOSTJO

Žiga VODOVNIK: “LISTEN, MARXIST!”: O POZABLJENI PRETEKLOSTI SAMOUPRAVLJANJA IN SODOBNIH ORGAZMIH ZGODOVINE

Prikazi, recenzije 

Darko Darovec: Vendetta in Koper 1686 (Boštjan Udovič)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. april 2019 | v kategoriji: TiP, FDV