Teorija in praksa - Posebna številka 2020


Izšla je prva letošnja posebna številka revije Teorija in praksa z naslovom Slovenščina v javnosti po 40 letih z gostujočo urednico, dr. Natašo Logar ter gostujočim urednikom dr. Vojkom Gorjancem. Objavljamo osem člankov, intervju in dva eseja. 

 

Posebna številka: SLOVENŠČINA V JAVNOSTI PO 40 LETIH

Vojko GORJANC, Nataša LOGAR: VPRAŠANJE SLOVENSKEGA JEZIKA JE TUDI POLITIČNO IN DRUŽBENO VPRAŠANJE (Uvodnik)

Članki

Tatjana BALAŽIC BULC, Vesna POŽGAJ HADŽI: NOVI STATUSI JEZIKOV V SPREMENJENIH DRUŽBENO-POLITIČNIH OKOLIŠČINAH: PRIMER SRBOHRVAŠČINE IN NJENIH NASLEDNIC V SLOVENIJI

Nataša PIRIH SVETINA: SLOVENŠČINA, KI JE NI BILO V JAVNOSTI

Tina LENGAR VEROVNIK, Monika KALIN GOLOB: VPLIV DRUŽBENOPOLITIČNIH SPREMEMB NA MEDIJSKE JEZIKOVNE PRAKSE: ŠTIRI DESETLETJA PO AKCIJI SLOVENŠČINA V JAVNOSTI

Sonja NOVAK LUKANOVIČ: VREDNOST ZNANJA JEZIKA V GOSPODARSTVU: IZBRANI RAZISKOVALNI REZULTATI

Vesna MIKOLIČ: KOMUNICIRANJE V TURIZMU KOT SAMOSPOZNAVANJE IN POVEZOVANJE

Nataša LOGAR, Nina PERGER, Vojko GORJANC, Monika KALIN GOLOB, Neža KOGOVŠEK ŠALAMON, Iztok KOSEM: RABA SLOVARJEV V SLOVENSKI SODNI PRAKSI

Matejka GRGIČ: KDO SE BOJI SLOVENŠČINE? IDEOLOŠKO NAČRTOVANJE IN (NE)IMPLEMENTACIJA JEZIKOVNIH STRATEGIJ MED SLOVENCI V ITALIJI

Erich PRUNČ: VELIKI ČUDEŽ MALEGA JEZIKA

 

Intervju in eseja

Anton GRIZOLD, Nataša LOGAR: MEDNARODNO RAZVEJANI, A TRDNIH JEZIKOVNIH KORENIN (Intervju)

Nikoletta VAJDA - NAGY: SLOVENŠČINA V PORABJU: IZGUBLJAJOČA SE IDENTITETNA PRVINA MANJŠINE, A NEPRECENLJIV DEL OSEBNIH ZGODB (Esej)

Sašo DOLENC: SLOVENŠČINA KOT JEZIK ZNANOSTI: OD PRVIH PREVODOV STROKOVNIH KNJIG DO SKRBI ZA TERMINOLOGIJO (Esej)


PRIKAZI, RECENZIJE

Jure Ramšak: (Samo)upravljanje intelekta: Družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji (Boštjan Udovič)

Lorenzo Fusaro: Crises and Hegemonic Transitions: From Gramsci’s Quaderni to the Contemporary World Economy (Jaša Veselinovič)


AVTORSKI POVZETKI


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. marec 2020 | v kategoriji: TiP