Študenti obramboslovja na mednarodni simulaciji ​


V virtualnem okolju Zoom je od 12. do 14. februarja potekala simulacija delovanja zveze Nato International Model NATO, ki so se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Garb udeležili študenti obramboslovja Sara Jurkovič, Rok Kovač, Ana Krenker, Nenya Murgel, Timotej Novak, Klara Oprčkal, Zala Skumavc in Gašper Žuber.

International Model NATO nudi enkratno priložnost za proučevanje vloge in aktivnosti Nata ter vojaških,  političnovarnostnih in ekonomskih problemov, s katerimi se sooča zavezništvo. Skozi simulacijo študenti pridobijo razumevanje zmogljivosti in ovire, ki oblikujejo politiko držav članic Nata in določajo zadeve kolektivne varnosti (https://internationalmodelnato.org/). Ustanovitelj modela je prof. dr. Michael Nwanze s Howard University v ZDA, soorganizatorji pa so Converse College in Lemnitzer Center for NATO ter European Union Studies, Kent State University.

Letos je bila izvedena že 36. simulacija, tokrat prvič v virtualno, udeležilo se je je okrog 200 študentov s 25 severnoameriških in evropskih univerz/fakultet. Študenti so uprizorili zasedanja Severnoatlantskega sveta Nata, Političnega odbora, Vojaškega odbora, Skupine za jedrsko načrtovanje, Odbora za partnerstvo in varnostno sodelovanje ter Odbora za nastajajoče varnostne izzive, kjer so razpravljali o aktualnih temah, kot so: prihodnost Nata, delitev bremen, materialne kršitve članic, odnosi z Rusijo, prihodnost zavezništva v Afganistanu, krepitev odpornosti, Sporazum o prepovedi jedrskega orožja, prihodnost jedrskega orožja v Evropi, odnosi s Kitajsko, strategija glede juga, pripravljenost in odzivnost Nata na pandemije, Evroatlantski center za usklajevanje pomoči ob nesrečah.

Vtisi slovenskih udeležencev:

Na splošno je moj vtis zelo pozitiven. Čeprav je vikend bil naporen, saj je časovno trajal celotno popoldne, je bilo zelo zabavno sodelovati in slišati mnenja tudi drugih držav. In ne samo to, tudi spoznala sem veliko ljudi, s katerimi upam da bom ostala v stikih. Zelo sem vesela, da sem se odločila za takšno vrsto strokovne prakse, saj sem dobila tudi veliko znanja za v naprej, če se bom kdaj želela zaposliti na ministrstvu ali kje podobno. (Klara Oprčkal)

V okviru priprav na simulacijo je bilo potrebno predelati strateške dokumente Nata, kot so deklaracije vrha v Bruslju (2018), Varšavi (2016) in v Walesu (2014). Iz njihove vsebine je bilo namreč mogoče razbrati stališče držav članic na temo nuklearnega orožja ter določiti, kateri predlogi so bili za katero državo nesprejemljivi. Prav tako je bilo mogoče oceniti, katere države bi lahko na simulaciji bile zaveznice slovenskih delegatov. Sama sem prav tako analizirala vsebino sporazumov, ki jih je Slovenija podpisala, ter vsebino sporazumov, ki jih Slovenija ni podpisala, in poskušala ugotoviti, kakšen jezik bo za slovenske delegate nesprejemljiv. (Zala Skumavc)

Pred pričetkom konference smo se pripravljali tako skupinsko kot individualno. Individualno je bilo potrebno predelati literaturo, katera se je nanašala na komite v katerem je posameznik sodeloval in temo, ki je bila dodeljena temu komiteju. /… / Sodelovanje na Model NATO mi je prineslo dobre izkušnje in vpogled pri delovanju NATO in izkušnje v pogajanjih, kot tudi zagovarjanje stališča s katerim se morda povsem ne strinjaš. (Timotej Novak)

Preden smo začeli dejansko sejo, nam je naš 'Chair' (vodja odbora) rekel naj si napišemo na listek tri besede ali besedne zveze, ki predstavljajo naša pričakovanja od simulacije in se po njih ravnamo ter jih probamo izpolniti. Moje besedne zveze so bile 'learn procedure', 'have fun' in  'make friends'. Po mojem mnenju sem izpolnila vsa pričakovanja, saj sem se do sredine sobote že navadila poteka dela in na procedurne postopke, imela sem se odlično, moja izkušnja s simulacijo je res dobra in sem izredno vesela, da sem sodelovala, prav tako pa sem se spoprijateljila z veliko delegati mojega odbora. (Nenya Murgel)

Sama pogajanja so potekala v ločenih odborih, kjer sem sam sodeloval v odboru NAC. Pogajanja je odlikovala izjemna strokovnost vseh udeležencev, vendar ne toliko na pogajalskem nivoju, vendar predvsem na nivoju formirana in oblikovanja resolucij, kar je bila naša največja šibka točka, saj tega nismo bili vajeni, niti se nismo ekstenzivno pripravljali na tako delo, saj smo se osredotočali bolj na vsebino in sama pogajanja. Iz simulacije smo odnesli veliko novih znanj in izkušenj, tako v obliki formiranja in pisanja pravnih dokumentov, kot tudi v učenju potrebnega angleškega "žargona" v takem okolju. Sodelovanje je bilo res zanimiva izkušnja, saj smo se morali kljub pripravam vseeno na koncu zanesti predvsem na lasten občutek in improvizacijo. (Gašper Žuber)

Simulacija me je naučila, da je sprejemanje odločitev na strateški ravni zelo težko. Predvsem je težavno iskanje skupnih ciljev in interesov in pa usklajevanje le teh. Velikokrat se je potrebno odreči določenim ciljem ali pa jih prilagoditi z namenom, da se lahko sprejme odločitve. Delo diplomata je težko in naporno, saj sem bila jaz utrujena le po dveh dneh simulacije, ki se je izvajala. Prav tako je pomembno poudariti, da mora biti znanje stalnega predstavnika zelo široko, spremljati je potrebno vse aktualne dogodke, hkrati pa je potrebno poznati veliko zakonov, resolucij in konvencij, ki so že v veljavi. Poleg vsega že naštetega mora biti predstavnik umirjen, diplomatski, saj se mora zavedati na kak način poteka komunikacija, ki pripelje do konsenza in prav tako mora znati pravilno komunicirati, da lahko pogajanja pripeljejo do konsenza. Dobro mora poznati tudi jezik /…/, saj je uporaba strokovnih izrazov stalna. (Ana Krenker)

Izkušnja sodelovanja na Model NATO 2021 je dobra, hkrati bi se priporočal tudi za naslednje leto. Naše znanje o delovanju organov zavezništva in delovanja NATO na splošno se je izboljšalo. Pri tem smo pilili svoje komuniciranje v tujem jeziku in angleški juristični jezik. Spoznali smo tudi proceduro in delovanje komitejev. Pomembna je bila pridobitev proceduralnega znanja, ki bi bilo lahko v prihodnje vsestransko koristna za primere sestankovanja. Ogromno je bilo prebiranja dokumentov in iskanja stališč posameznih članic, vendar sva s kolegom z dobro mero improvizacije uspešno zavzemala stališča in dosegla zastavljene cilje. (Rok Kovač)

Ta dogodek je lahko za nas prednost, saj smo imeli priložnost vpogleda v to, kako takšni  odločevalski postopki potekajo (menim, da je bil zaradi zelo dobrega znanja kolegov iz tujine to zelo dober približek poteku v dejanski situaciji), prav tako smo se še bolj poglobljeno seznanili z aktualnimi NATO tematikami in pridobili izkušnjo pisanja resolucije. Simulacija je bila vredna priprave in udeležbe in bi jo vsekakor priporočala, če bodo imeli to možnost, tudi prihodnjim generacijam. (Sara Jurkovič)

Slovenska delegacija v International Model NATO se za priprave na simulacijo zahvaljuje stalnemu predstavniku Republike Slovenije pri Natu dr. Eriku Kopaču ter namestniku in vodji političnega oddelka Andreju Drnovščku.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. februar 2021 | v kategoriji: FDV