Strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani


V sredo 16. junija se je skoraj 150 knjižničarjev Univerze v Ljubljani na spletnem srečanju pod naslovom Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti seznanilo z delovanjem nekaterih knjižnic med epidemijo novega koronavirusa. Srečanje je organizirala Komisija za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, na spletu pa ga je gostila Ekonomska fakulteta.

Udeleženci so se seznanili z izkušnjami in dobrimi praksami knjižnic pri zagotavljanju storitev med epidemijo, z vlogo in priložnostmi knjižnic za sodelovanje v znanstvenem komuniciranju in pri podpori razvoju odprte znanosti, del srečanja pa je bil namenjen splošnim novostim v visokošolskem knjižničarstvu in akademskem okolju.

Predstavniki sedmih visokošolskih knjižnic so predstavili svoje delo in izkušnje, sodelovali pa so tudi predstavniki Univerze v Ljubljani, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, delovnih skupin pri Ministrstvu za kulturo, Komisije za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, sekcije za visokošolske knjižnice IFLE in Ekonomske fakultete. Po predavanjih so v štirih Zoom-sobah razpravljali o storitvah, informacijskih virih, inovativnih rešitvah in človeških virih.

Knjižničarji ODKJG smo sodelovali s prispevkoma Zebra za branje: Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV in Knjižnica v študijskem procesu na daljavo in multimedijska produkcija. Predstavili smo oddaljene informacijske vire in storitve, ki jih svojim uporabnikom nudi FDV na portalu za študijsko literaturo Zebra. Knjižnici je zaradi potreb po digitalno dostopnih virih med pandemijo uspelo še dodatno izdatno povečati število dostopnih elektronskih knjig, ki so del študijske literature. Na daljavo smo izvajali tečaje informacijskega opismenjevanja, ki so bili vključeni v nekatere predmete na fakulteti. Nadgradili smo tudi ponudbo video vsebin in spletnih vodičev, namenjenih boljši uporabi knjižničnih storitev. Predstojnica ODKJG mag. Mirjam Kotar in dr. Melita Ambrožič, ki je v NUK odgovorna za knjižnični sistem UL, sta v prispevku Uporaba in uveljavljanje strokovnih standardov za visokošolske knjižnice predstavili nove Strokovne standarde in priporočila za visokošolske knjižnice za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030.

Posnetek celotnega srečanja bo na voljo na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

Zahvaljujemo se vsem študentom in zaposlenim na FDV za posnetke mnenj o prilagojenih storitvah knjižnic med epidemijo, ki so bili predvajani na posvetovanju.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. junij 2021 | v kategoriji: