Skoči do osrednje vsebine

Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji


Ob 60-letnici politične znanosti v Sloveniji je 24. marca 2022 potekala konferenca Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji, ki sta jo organizirala  Slovensko politološko društvo (SPOD) in Oddelek za politologijo Fakultete za družbene vede organizirala. Na prvem panelu so govorka in govorci razložili samo genezo in institucionalizacijo politične znanosti v Sloveniji, na drugem panelu je bil naslovljen odnos med politično znanostjo in komunikologijo, pravom in zgodovino. Tretji panel je združil različne poglede in refleksije o prihodnih raziskovalnih agendah politične znanosti v pogojih permanentnih kriz in negotovosti.

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje, prof. dr. Andreja Jaklič, je v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da je bila politologija od nekdaj jedro fakultete. »Začetki politologije na FDV so povezani z nastankom Visoke šole za politične vede in z zavedanjem, kako zelo je politologija pomembna za dobro upravljanje z državo. Ves čas svojega razvoja, vse do leta 1991 ostaja politologija tudi simbolno v imenu fakultete. Čeprav je danes v krovnem imenu ni več, pa politologija (pa tudi politika) v krogih izven naše fakultete (tako na UL kakor v splošni javnosti) ostaja še vedno prva misel ali asociacija na FDV.«

V vseh teh letih, se je oblikovala intelektualna politološka skupnost, ki je s svojimi razpravami doprinesla k premislekom o tem, v kakšni državi želimo živeti. Na politoloških srečanjih, ki so se vsako leto vrstila na FDV, ni manjkalo razprav, ki so bile koristne za razvoj naše države.

Poudarila je tudi domet t. i. politologije v praksi – pomen nosilcev funkcij z naše fakultete, ki so, oziroma še vedno opravljajo odgovorne javne funkcije in so diplomirali, magistrirali ali doktorirali oz. celo poučevali na Oddelku za politologijo. »V času globalnih in kompleksnih kriz je politologija v teoriji in praksi pomembna bolj kakor kadarkoli prej. Ko smo zares občutili, da lahko izgubimo tako temeljne dobrine kot sta zdravje  ali varnost, so v praksi  vse oči dnevno uprte v politike, njihovo sposobnost iskanja rešitev, dialoga in odločanja. V raziskovalnih vodah pa – še posebej v družbenih vedah tudi v politologijo in politologe, politološke analize, ter vaše iskanje novih konceptualnih rešitev in idej.«

Za konec se je dotaknila še pomembnih vprašanj in premislekov o smereh razvoja politologije, ki so ključna komponenta za trajnostni razvoj. To so predvsem obravnavane vsebine, prenos spoznanj na druge discipline in v prakso ter vprašanje, kaj lahko slovenski politologi prinesejo v mednarodni prostor.

»Vsi našteti izzivi in bogata tradicija na našo fakulteto vedno znova privabljajo odlične raziskovalce,  praktike in nenazadnje študente, ki bodo ta vprašanja razreševali v bližnji prihodnosti. V kompleksnih časih potrebujemo dobre politologe in njihove razmisleke.«

S konferenco je zaživela tudi prenovljena spletna stran SPOD, kjer se lahko preko e-obrazca včlanite v društvo: https://www.politolosko-drustvo.si/

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. marec 2022 | v kategoriji: