Slovensko politološko društvo (SPOD) z novim vodstvom


Slovensko politološko društvo (SPOD) je na letni skupščini, ki je potekala 11. aprila 2019, izvolilo novo vodstvo in organe društva za obdobje 2019–2021. Za novega predsednika SPOD je bil izglasovan red. prof. dr. Žiga Vodovnik, ki je v predstavitvi programa izpostavil rehabilitacijo društva in politološke skupnosti. Prva naloga novega vodstva SPOD je kadrovska okrepitev društva oz. članstva in pri tem aktivna vključitev študentov_k v delovanje društva, ob tem pa so med prioritetetami SPOD tudi ponovna organizacija letne konference Slovenski politološki dnevi in kontinuirana serija kolokvijev oz. predavanj, ki bodo motrila svet in vlogo politologije v njem.  Novo vodstvo SPOD mora obnoviti položaj in vlogo osrednje politološke asociacije, predvsem pa reafirmirati vlogo politologije znotraj akademske, strokovne in širše javnosti, kakor tudi vključiti politologijo –  politološki premislek in stroko – v druga “disciplinarno zamejena” polja in razprave. Za okrepitev domačih in mednarodnih aktivnosti bo SPOD vzpostavilo novi “ekosistem” in/ali spletno platformo, ki bo omogočala ažurno informiranje članov_ic o domačih in mednarodnih dogodkih, prav tako pa bo ta namenjena obnovitvi mednarodnih povezav in vzpostavitvi novih (tudi preko transatlantskega geografskega/epistemičnega prostora).
 
Za člane_ice izvršnega odbora so bili izvoljeni:
Prof. dr. Cirila Toplak
Izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko
Doc. dr. Jelena Juvan
Prof. dr. Miro Haček
Prof. dr. Igor Lukšič
Generalni sekretar: asist. Marko Hočevar, mag.
 
 
Za člane_ice nadzornega odbora so bili izvoljeni:
Asist. Jana Arbeiter, mag.
Doc. dr. Simona Kukovič
Doc. dr. Marinko Banjac
 
Za člani_ce razsodišča so bili izvoljeni:
Doc. dr. Maja Garb
Mag. Simon Delakorda
Izr. prof. dr. Boštjan Udovič
 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. april 2019 | v kategoriji: FDV