Seznanitev Senata FDV s Poročilom matrike kakovosti FDV 2016 in poročilom o delovanju tutorskega sistema na FDV


Senat FDV je potrdil predlagane ukrepe za izboljšave, ki jih je Senatu FDV, po obravnavi poročil posredovala Komisija za kakovost FDV (KK FDV).

Potrjeni predlogi ukrepov za dosego zastavljenih ciljev v poročilu matrike kakovosti FDV 2016:

 1. a) Organizacija dogodka, na katerem sodelujejo notranji mentorji/koordinatorji praktičnega usposabljanja in KC FDV.
  b) Vsaka katedra za študijsko leto 2018 - 2019 poskuša opredeliti vsaj 10 diplomskih tem  (5 na dodiplomskem študiju, in 5 na podiplomskem študiju), ki so povezane z opravljenim   praktičnim usposabljanjem študentov.*
 2. Služba za mednarodno sodelovanje organizira motivacijski dogodek na temo izmenjave, samo za študente 3. stopnje.
 3. Zadolžena oseba za izvedbo UL ankete na FDV skupaj s Komisijo za kakovost oblikuje vprašanja za ocenjevanje zaposlenih v Računalniškem centru. Vprašanja se dodajo v anketo za š. l. 2017 - 2018.
 4. a) Razpis diplomskih tem, ki so povezane z raziskovalnim delom na fakulteti.
  b) Nosilci predmetov za študijsko leto 2018 - 2019 prek predmetov povečajo vključenost študentov v raziskovalno delo.
 5. Nadgradnja sistema beleženja evidence dodatnega izobraževanja in usposabljanja.
  (Kolegij dekana je v tem času že sprejel sklep glede beleženja tovrstnih podatkov).

*Nanaša se na katedre, ki imajo v svojih programih predvideno prakso in/ali praktikume.

Potrjeni predlogi ukrepi v zvezi z delovanjem tutorstva na fakulteti so:

 1. Formalizirati povratno informacijo v primerih reševanja problema, pritožbe.
 2. Svetovanje pri določenih specifičnih predmetih, katerih vsebine povzročajo študentom največ težav.
 3. Prilagoditi tutorski sistem v luči generacijskih sprememb, prihajajoče uvedbe sistema 3+2, padca vpisa in kvalitete novih generacij študentov, ki se vpisujejo na FDV.
 4. Intenzivnejše informiranje o naravi tutorskega in koristnosti tutorskega sistema.
 5. Sistematična pomoč in usmerjanje študentov višjih letnikov pri vpisovanju izbirnih predmetov.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. julij 2017 | v kategoriji: