Skoči do osrednje vsebine

Seminar »Ženske, vojska, varnost in mir – značilnosti in trendi«


zenske&varnost_NASLOVNA in 8Katedra za obramboslovje je v četrtek, 19. aprila 2018, na Fakulteti za družbene vede (FDV), organizirala Seminar »Ženske, vojska, varnost in mir – značilnosti in trendi«. Seminar se je začel z uvodnim pozdravom predstojnice Katedre za obramboslovje in moderatorke seminarja doc. dr. Maje Garb ter uvodnim nagovorom dekanje FDV prof. dr. Monike Kalin Golob. Okvirje seminarja so oblikovale gostje: Katja Cimermančič (magistrica mednarodnih odnosov), Nina Lenardič Purkart (Ministrstvo za zunanje zadeve RS), dr. Liliana Božič (Generalštab Slovenske vojske) ter VVU Katja Vurcer Straže in VVU Katja Vlaj Golež (Slovenska vojska). Skozi oči prakse in strokovno-znanstvenih usmeritev, so predstavile strateške vidike področja, ki pokriva vlogo žensk v vojski ter na področju varnosti in miru, tako na mednarodnem kot tudi nacionalnem nivoju.

Razvoj vključevanja žensk na področje varnosti in miru ima korenine v feminističnih teorijah mednarodnih odnosov in se je aktualiziral preko spraševanja o tem, kako oboroženi konflikti vplivajo na posameznika – na žensko ali moškega. S podpisom Pekinške deklaracije (1995) in Platforme za ukrepanje, so se v mednarodni skupnosti postavili temelji za Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325 (2000), ki kot prva resolucija s področja žensk, miru in varnosti pokriva več področij delovanja (od sodelovanja in vpliva na ženske vključene v mirovne operacije ali mirovne procese, do odločevalnih procesov in spolnega nasilja v oboroženih spopadih). Ženske v praksi dobijo večjo vlogo z večdimenzionalnimi mirovnimi operacijami. So ključne nosilke mediacije pri zmanjševanju konfliktov med lokalnim prebivalstvom, imajo boljši dostop do lokalnih žensk, sploh na območjih, kjer je stik z ženskami kulturno omejen in so v očeh lokalnega prebivalstva pojem vzora, zaupanja in varnosti.

Republika Slovenija je leta 2010 na tem področju pripravila prvi akcijski načrt, letos pa je oblikovan in čaka na sprejetje drugi Akcijski načrt RS za izvajanje resolucij o ženskah, miru in varnosti. Prve tovrstne akcijske načrte so države začele sprejemati leta 2005, največ pa jih je bilo sprejetih leta 2010, ob 10. obletnici sprejema resolucije 1325. Ključni nosilci načrta v Sloveniji so Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za javno upravo. V zadnjem letu se je na tem področju naredil relativno velik korak, če ga primerjamo s tistimi v preteklem desetletju. Akcijski načrt se izvaja tako na mednarodni kot tudi na nacionalni ravni.

V Slovenski vojski je bila leta 2015 ustanovljena funkcija svetovalke oz. svetovalca za vidik spola. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na teh funkcijah (GENAD - gender advisor) delujejo s ciljem zaščite moških, žensk, dečkov in deklic glede na njihove različne potrebe. Tako zbirajo podatke, jih analizirajo in poročajo poveljniku, skrbijo za usposabljanje lastnih enot za delo na terenu oziroma misijah ter mentorirajo tuje oborožene sile, sodelujejo s civilnim prebivalstvom na območju misij, še zlasti z ženskami, ipd.

V Slovenski vojski je okrog 16 % žensk, številčno to znaša 1110 pripadnic (podatek za april 2018). Leta 2015 so v Slovenski vojski opravili anketo med pripadnicami in pripadniki na temo žensk v vojski. Čeprav je bilo nekaj težav z odzivom na anketo in zato z reprezentativnostjo (zlasti pri moških anketirancih), rezultati pokažejo nekaj zanimivosti – od tega, da je bil za večino žensk vstop v vojsko splet okoliščin in da velik delež žensk v Slovenski vojski ni bil nikoli na misiji, do tega, da ženske in moški možnosti za napredovanje žensk v vojski ocenjujejo dokaj različno.

Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se enakost spola ne navezuje zgolj na specifično, vojaško organizacijo, ampak tudi na naš vsakdanjik. Neenakost med spoloma ima v družbi močne in globoke zgodovinske korenine, ki jih lahko razrahljamo le z vztrajnostjo in potrpežljivostjo. Mogoče bi bilo lažje, če bi se začeli pogovarjati o pravičnosti med spoloma in ne samo o enakosti. Ob tem pa Vam prepuščamo svobodne misli, ki naj bodo podprte z odprtimi očmi.

Podatki, ki jih ne smete spregledati – KLJUČNA DEJSTVA:

Podatki o osebju v operacijah OZN 2017:

  • 92.682 članov osebja, od tega 4.275 žensk (4,6 %),
  • 815.999 članov vojaškega osebja, od tega 3.145 žensk (3, 9 %),
  • 11.083 članov policijskega osebja, od tega 1.130 žensk (10,2 %).

Ženske vplivajo na trajnejše in trdnejše mirovne sporazume. Prisotnost žensk omogoča 20 % večjo možnost, da bo mirovni sporazum veljal več kot 2 leti oz. za 35 % poveča verjetnost, da bo mir na določenem območju trajal več kot 15 let.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. april 2018 | v kategoriji: Dogodek