Razpis za tutorje 2020/2021


Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠSFDV) razpisujeta 29 prostih mest za tutorje/ke študente: 

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Analitska sociologija

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Družboslovna informatika

 • 1 tutor/ka študent/ka za študijski program Evropske študije – družboslovni vidiki

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentkia za študijski program Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Mednarodni odnosi

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Novinarstvo

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Politologija - obramboslovje

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Politologija – Javne politike in uprava

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Politologija – Študije politike in države

 • 2 tutorja/tutorki študenta/študentki za študijski program Sociologija – Kadrovski menedžment

 • 4 tutorji/tutorke študentje/študentke za tuje študente

 • 1 tutor/ka študent/ka za študente 2. stopnje

 • 1 tutor/ka študent/ka za študente 3. stopnje


  Delo tutorja/tutork obsega:

 • Izobraževanje o delovanju fakultete, študijski problematiki in študentski organiziranosti;

 • Svetovanje in pomoč študentom/študentkam glede zgoraj navedenih tem;

 • Pomoč pri sprejemu brucev/bruck;

 • Pomoč pri izvedbi informativnih dni;

 • Evalvacijo študijskega procesa in tutorskega dela.

Narava dela zahteva vsaj delno predhodno poznavanje delovanja fakultete, študijske problematike in narave študentske organiziranosti, vestnost in komunikativnost. 

Študentje tutorji in študentke tutorke se bodo morali predvidoma zadnji teden v septembru udeležiti usposabljanja za tutorje študente, o katerem bodo obveščeni.

Pogoj za prijavo je predviden status študenta/ke FDV v študijskem letu 2020/21.

Zaradi narave dela je zaželjeno, da je tutor/ka študent/ka prve stopnje v študijskem letu 2020/21 vsaj študent/ka 2 letnika dodiplomskega študija, tutor/ka študent/ka na 2.stopnji študent/ka druge stopnje in študent/ka tutor/ka za 3.stopnjo študent/ka 3 stopnje.

Prijave pošljite do vključno 31. 7. 2020 na naslov prodekanje študentke, Laure Koudele: l.koudela0724@gmail.com

Na razpis se prijavite s priloženim obrazcem. Obravnavali bomo samo popolne vloge. 

Rezultati razpisa bodo znani predvidoma 7. 8. 2020 in bodo javno objavljeni na spletnih straneh FDV in ŠSFDV. V primeru, da se razpisana mesta ne bodo zapolnila, se razpis za prosta mesta ponovi.

Laura Koudela,

Prodekanja študentka Fakultete za družbene vede

 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. julij 2020 | v kategoriji: FDV, Razpis