Razpis Mladinskega sveta Slovenije za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2018


MSS nagrada

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2018. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2018:

1) magistrirali (kategorija 1) ali

2) diplomirali (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi.

V obeh kategorijah bodo podelili finančno nagrado.

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedajo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

Z razpisom želijo:

  • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
  • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
  • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
  • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.

Podrobnosti razpisa in razpisni pogoji so navedeni na tej povezavi in v priponki. 
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. februar 2019 | v kategoriji: Javni razpisi, FDV