Raziskovalni projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin


Raziskovalni projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin je temeljni raziskovalni projekt, ki ga financira ARRS in se bo izvajal do junija 2022. Predstavlja prvo celovito raziskavo vojaških družin na slovenskem, ki bo v različnih fazah vključevala pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, njihove partnerje in partnerke ter tudi strokovnjake, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo z izzivi, ki jih zaposlenim predstavlja usklajevanje dela in družine. V raziskavi bodo testirali model vpliva dejavnikov tveganja na kazalnike zdravja, in sicer na različnih socioekoloških ravneh. Med drugim je cilj ugotoviti moč vpliva dejavnikov tveganja na zdravje družin. Prav tako želijo s primerjavo s civilnim vzorcem ugotoviti tudi, kateri dejavniki tveganja so vojaško speficični.

V raziskavi je uporabljena definicija družine, kot jo poznajo Združeni narodi: družino sestavlja vsaj ena odrasla oseba ali več odraslih oseb, ki skrbi/jo za otroka/otroke. Za potrebe empiričnega raziskovanja smo v sklopu projekta vojaško družino opredelili kot družino, v kateri je vsaj eden od staršev zaposlen v Slovenski vojski, v družini pa mora biti vsaj en otrok v starosti do 18 let.

Vzpostavljena je tudi FB stran Vojaške družine, s katero želijo zainteresirano javnost obveščati o raziskovalnem delu in pritegniti zanimanje čim večjega števila vojaških družin.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani Obramboslovnega raziskovalnega centra, nekaj osnovnih informacij pa tudi v priloženi zgibanki


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. avgust 2019 | v kategoriji: FDV