Raziskovalni DA raziskovalnemu dnevu FDV


Na Fakulteti za družbene vede smo danes na Raziskovalnem dnevu FDV k razpravi povabili vse, ki so na fakulteti vpeti v raziskovalno dejavnost. Namen dogodka je povezovanje raziskovalk in raziskovalcev, ki so znotraj Inštituta za družbene vede v 20. raziskovalnih centrih vpeti v družboslovno raziskovanje. Cilj organizacije dogodka, ki se ga je udeležilo skoraj 80 raziskovalk in raziskovalcev, je transparentnost in povezovanje z namenom krepitve pomena interdisciplinarne družboslovne znanosti. V uvodu sta zbrane nagovorila dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob in prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Iztok Prezelj, ki sta poudarila, kako pomembno je družboslovno raziskovanje v sodobnem svetu in povezovanje znotraj znanstvene skupnosti. Direktor ARRS prof. dr. József Györkös je v nadaljevanju pozdravil organizacijo tovrstnih srečanj in predstavil dejavnost agencije od leta 2014 in njene najpomembnejše projekte ter premike, izpostavil pa je tudi nekaj pomembnih izzivov, s katerimi se bodo soočali v prihodnosti.

Osrednja razprava se je osredotočila na etiko raziskovalne dejavnosti. Udeleženci so bili seznanjeni z nekaterimi dobrimi in slabimi praksami pri raziskovanju znotraj Evropskega kodeksa etike oziroma raziskovalne integritete, z vlogo Komisije za etiko na raziskovalnem področju, z neetičnimi praksami predatorskih založb in revij, razpravljavci so se dotaknili tudi Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018.

V nadaljevanju dogodka so svoje raziskovalno delo predstavili Center za mednarodne odnose,  Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje,  Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Center za socialno psihologijo. Ob zaključku dogodka je doc. dr. Mirt Komel predstavil konceptualno-umetniško instalacijo z naslovom “Hegel’s Begriff ("Heglov Begriff”).

Fotografije: Primož Hrvacki