Skoči do osrednje vsebine

Prof. dr. Petra Roter sodelovala pri pripravi priporočila o pomenu večjezičnega in medkulturnega izobraževanja za demokratično kulturo


V začetku februarja je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel Priporočilo CM/Rec(2022)1 o pomenu večjezičnega in medkulturnega izobraževanja za demokratično kulturo s Smernicami za razvoj in promocijo večjezičnega in medkulturnega izobraževanja. Pri pripravi besedila tega priporočila je sodelovala tudi prof. dr. Petra Roter, in sicer kot ena od devetih članov_ic (dve predstavnici držav in sedem neodvisnih strokovnjakov_inj iz Danske, Francije, Irske, Luksemburga, Švice, Velike Britanije in Slovenije) ad hoc delovne skupine, ki jo je maja 2020 imenoval organizacijski odbor za izobraževalno politiko in prakso Sveta Evrope. To Priporočilo CM/Rec(2022)1, dostopno na povezavi, naslavlja dve problematični predpostavki, ki skrbita Svet Evrope: prepričanje nekaterih nacionalnih organov in dela civilne družbe, da je znanje enega dodatnega jezika dovolj; in stališče, da je znanje manjšinskih ali migrantskih jezikov v vse bolj raznolikih družbah škodljivo za družbeno integracijo oz. kohezijo. Priporočilo tako poudarja kognitivne, jezikovne in družbene koristi učenja in priznavanja pomena več jezikov ter prikazuje načine, na katere večjezične in medkulturne kompetence prispevajo k izobraževalnemu uspehu, k integraciji raznolikih družb ter k razumevanju, ocenjevanju in oblikovanju argumentov in mnenj, ki so bistvenega pomena za demokracijo. 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. februar 2022 | v kategoriji: