Prenehajte z uničevanjem Radia Študent! ​


Izjava glede prekinitve financiranja Radia študent, 7. 1. 2021

Prenehajte z uničevanjem Radia Študent!

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je v svojem proračunu za leto 2021 ukinila postavke za sofinanciranje Radia Študent, kar bo v primeru uresničitve pomenilo konec njegovega delovanja. Katedra za novinarstvo, Katedra za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Oddelek in Katedra za kulturologijo, Katedra za analitsko sociologijo, Katedra za tuje strokovne jezike, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Oddelek za komunikologijo ter druge sodelavke in sodelavci Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani opozarjamo, da je nadaljnje delovanje Radia Študent ključnega pomena za ohranjanje raznolikosti slovenske medijske krajine in za demokratično javno sfero. Mediji se v zadnjih letih soočajo s številnimi pritiski, zato je finančni napad na nadaljnji obstoj Radia Študent povsem nezamisljiv.

Radio Študent je ključnega pomena ne le za slovenski medijski prostor, temveč ima kot skupnostni radio s 50-letno tradicijo edinstveno vlogo tudi na evropski ravni. Novinarke in novinarji Radia Študent so bili v preteklosti večkrat nagrajenci Društva novinarjev Slovenije, edine reprezentativne novinarske stanovske organizacije. Radio Študent pogosto obravnava vprašanja, ki jih drugi mediji ne, odpira tematike, ki jih veliko drugih medijev ignorira, ter goji in razvija radijske oblike, ki zaradi svoje kompleksnosti drugod izginjajo iz radijskega etra. Radio Študent je tudi pomemben prostor novinarskega usposabljanja študentov in valilnica medijskih ustvarjalcev, ki kasneje svoje delo opravljajo v drugih slovenskih medijih in kulturnih institucijah.

Večletno zniževanje financiranja Radia Študent je mogoče dojemati le kot pritisk na njegovo nadaljnje delovanje, kar mu vedno bolj onemogoča izpolnjevanje njegovega osnovnega poslanstva. Kljub tem pritiskom, ki so bili v lanskem letu najbolj izraziti do sedaj, je Radio Študent zaradi edinstvene zdravstvene situacije okrepil svoje delovanje in za svoje novinarsko delo prejel nagrado stanovskega novinarskega društva.

V 50-ih letih svojega obstoja je moral Radio Študent preživeti številne večje politične izzive, zato je še toliko bolj nezaslišano, da se z vprašanjem nadaljnje eksistence srečuje danes. Ustanovitelja Radia Študent, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, zato pozivamo, da mu zagotovi dolgoročno stabilno financiranje, ki ga v nepredvidljivo situacijo ne bo pahnilo vsako leto znova. Le to mu lahko zagotovi neodvisno delovanje. Ustanovitelja tudi pozivamo, da financiranje radia vrne na raven, ki jo je v preteklosti že imel in mu kot tako pomembnemu mediju pritiče. Podpora Radiu Študent ne izkazuje zgolj odgovornosti do vseh nekdanjih in prihodnjih študentov, temveč je privilegij, ki prispeva k ohranjanju demokratične družbe.

dr. Jernej Amon Prodnik, Katedra za novinarstvo

dr. Sara Atanasova, Center za metodologijo in informatiko

Nela Babić

dr. Irena Bačlija Brajnik, Katedra za analizo politik in javno upravo

dr. Branko Bembič, Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Robert Bobnič, Center za proučevanje kulture in religije

dr. Ana Bojinović Fenko, Katedra za mednarodne odnose

dr. Barbara N. Brečko, Center za družboslovno informatiko

dr. Maja Bučar, Katedra za mednarodne odnose

lekt. Marijana Budeč Staničić, Katedra za tuje strokovne jezike

dr. Jožica Čehovin Zajc, Center za proučevanje organizacij in človeških virov

dr. Leonora Flis, Katedra za tuje strokovne jezike

lekt. Larisa Gabrovšek, Katedra za tuje strokovne jezike

dr. Nina Gorenc, Katedra za tuje strokovne jezike

Ajda Hedžet, Katedra za mednarodne odnose

dr. Marjan Hočevar

dr. Marko Hočevar

dr. Miroljub Ignjatović, Katedra za socialni in kadrovski menedžment

Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov

dr. Mojca Jarc, Katedra za tuje strokovne jezike

dr. Dejan Jontes, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Monika Kalin Golob, Katedra za novinarstvo

dr. Jernej Kaluža, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Tanja Kerševan Smokvina, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Mirt Komel, Katedra za kulturologijo

Jan Kostanjevec, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Jela Krečič Žižek

dr. Luka Kronegger, Center za metodologijo in informatiko

mag. Vasja Lebarič

dr. Tina Lengar Verovnik, Katedra za novinarstvo

dr. Nataša Logar, Katedra za novinarstvo

dr. Marko Lovec, Katedra za mednarodne odnose

Tinca Lukan, Center za proučevanje organizacij in človeških virov

dr. Jernej A. Lukšič, Katedra za teoretsko analitsko politologijo

dr. Breda Luthar, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Natalija Majsova, Katedra za kulturologijo

dr. Boris Mance, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Metka Mencin, Katedra za analitsko sociologijo

dr. Marko Milosavljevič, Katedra za novinarstvo

Primož Mlačnik, Katedra za kulturologijo

mag. Boštjan Mur, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja

Maruška Nardoni, Katedra za kulturologijo

dr. Tanja Oblak Črnič, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Mojca Pajnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Gregor Petrič, Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

mag. Klemen Ploštajner, Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

dr. Melita Poler, Katedra za novinarstvo

dr. Jure Požgan, Katedra za mednarodne odnose

dr. Katja Prevodnik, Center za družboslovno informatiko

dr. Maruša Pušnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

Tanja Rener

dr. Marko Ribać, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Petra Roter, Katedra za mednarodne odnose

dr. Sašo Slaček Brlek, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Nejc Slukan, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Slavko Splichal, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Peter Stankovič, Katedra za kulturologijo

dr. Ksenija Šabec, Katedra za kulturologijo

dr. Zlatko Šabič, Katedra za mednarodne odnose

dr. Jasmina Šepetavc, Center za proučevanje kulture in religije

Anamarija Šiša, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Metka Stare, Katedra za mednarodne odnose

dr. Alenka Švab, Katedra za analitsko sociologijo

dr. Andrej Škerlep, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov

dr. Karmen Šterk, Katedra za kulturologijo

dr. Ilija Tomanić Trivundža, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Niko Toš

dr. Mitja Velikonja, Katedra za kulturologijo

dr. Andreja Vezovnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Igor Vobič, Katedra za novinarstvo

dr. Žiga Vodovnik, Katedra za teoretsko analitsko politologijo

dr. Simona Zavratnik, Katedra za analitsko sociologijo

dr. Rok Zupančič, Katedra za obramboslovje

Nina Žnidaršič, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

mag. Nina Bostič Bishop, Katedra za tuje strokovne jezike

lekt. Santiago Martin, Katedra za tuje strokovne jezike

 

(prvotna izjava je bila dopolnjena s podpisniki 11. januarja 2021)
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. januar 2021 | v kategoriji: