Predstavitev zbornika Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo


DSC08571

 

Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo 6. januarja 2020 predstavili zbornik, ki je izšel ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani. Pri predstavitvi zbornika Vloga Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo so sodelovali: prof. dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani; prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede in urednica zbirke pri Založbi FDV; akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, literarni zgodovinar, slovenist, politik, esejist in pisatelj; Tadej Kobal, študent politologije in ime leta na Valu 202 ter prof. dr. Igor Lukšič, urednik zbornika.

Maja 2019 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala konferenca z 22 referati in okroglo mizo študentov. Oktobra 2019 je izšel zbornik s 17 referati in tremi uvodnimi zapisi. Glavni namen majske konference je bil obeležiti 100. obletnico Univerze v Ljubljani z osvetlitvijo njene družbene in politične vloge pri utrjevanju slovenske samobitnosti in nastanku slovenske države.

Rektor prof. dr. Igor Papič je ob predstavitvi izpostavil: »Družba se ne zaveda pomena univerze za njen razvoj. In dodal: »Znanje ni v krizi. V krizi je, kaj narediti z njim, kako ga uporabiti«.

S konferenco in zbornikom smo želeli aktualizirati poslanstvo Univerze v Ljubljani, ki:

  • ustvarja najbolj zahtevna in žlahtna spoznanja, ohranja najbolj vredna spoznanja in prenaša ta znanje kot družbeno angažirana ustanova, ki po najvišjih kriterijih znanosti premišljuje vedno širšo in globljo realnost,
  • je najbolj udarni in najbolj usposobljeni del slovenske države za spremljanje, prenašanje in sodelovanje v globalnih procesih  kreiranja svetovnega znanja,
  • na vseh programih, znanstvenih in raziskovalnih področjih delovanja gradi kompletnega intelektualca, ki bo vrhunski strokovnjak in ki razume svojo vlogo v družbi in svetu in ki je dobro razgledan in orientiran državljan.

Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl je dodal: »Mali narod se ne more upreti s puško, ampak z intelektualno samozavestjo«.

Zbornik je tako dober uvod v premišljanje vloge univerze v različnih obdobjih družbenega razvoja in tudi v različnih političnih režimih. Univerza je nosilka mišljenja, novega mišljenja, pa tudi znanstvenega, družbenega in političnega konservativizma. Za uveljavljanje svoje vloge univerza potrebuje svobodo. Predvsem svobodo mišljenja in svobodo govora med svojimi stenami.

Brez Univerze v Ljubljani ne bi imeli trdnega slovenskega naroda in ne bi imeli samostojne Republike Slovenije. Univerza v Ljubljani je od zametka ideje o njeni ustanovitvi leta 1848, do začetka 20. stoletja, ko so se začele intenzivne priprave na njeno vzpostavitev, vedno sooblikovala stanje v narodnem gibanju in tudi stopnjo politične osveščenosti slovenskega naroda.

DSC08555

Minister prof. dr. Jernej Pikalo je dodal: »Univerza je ključna pri razvoju družbe. Je ključni razvojni element te države«. 

Drugi utrinki s predstavitve urednika prof. dr. Igorja Lukšiča:

  • »Mišljenje, znanstveno mišljenje, potrebuje svobodo razprave, ločeno od javnosti, ker javnost prehitro sodi in obsodi, s tem pa lahko trdo omeji razvoj idej in znanosti«.
  • »Tržni instrumentalizem nam leze pod kožo in poskuša zamejevati svobodo mišljenja in avtonomijo univerze«.
  • »Drsenje univerze v vlogo dekle najnižjih pričakovanj trga je napačna smer, ki vodi v obubožanje intelektualnega potenciala, tako vitalnega pomena zlasti za po številu majhne narode, kot smo Slovenci«.
  • »Koncentracija znanja v velikih svetovnih centrih je sodobni proces, ki se mu mora prilagoditi tudi univerzitetni prostor v Sloveniji, da se ne bomo znašli na obrobju, kamor nas silijo sodobni procesi koncentracije moči in kapitala«.
  • »Narod se namreč prav prek univerze najbolj intenzivno in globoko globalizira. Presega svoje meje in se nadgrajuje, hkrati pa ohranja svojo trdno narodno jedro«.

Želimo si, da konferenca in zbornik ne bi bila samo enkratna dogodka ob 100. obletnici obstoja Univerze v Ljubljani, temveč da bi prerasla v letno konferenco premišljanja vloge Univerze v Ljubljani v sodobni delitvi znanja v EU in v svetu ter o premišljanju vloge univerze v sodobnih družbenih in političnih procesih.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. januar 2020 | v kategoriji: FDV